Rus domácí - Blattella germanica

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Popis

- je špinavě žlutý až světle hnědý, 11 - 15 mm velký s dvěma podélné černými pruhy na štítu

- samice je robusnější a má širší zadeček

- má velmi ploché tělo / protáhnou se i úzkými štěrbinami/ a dlouhé, silné trnité nohy

- na konci zadečku obou pohlaví jsou nápadné 2 přívěsky - cerky

Výskyt

- většina z 3500 druhů švábů žije v tropických oblastech a 4 druhy tropických švábu se rozšířili do celého světa na palubě obchodních lodí - rus domácí / Blatella germanica /, šváb obecný / Blatta orientalis/, šváb americký / periplaneta americana/ a šváb australský / Periplaneta australasiae/

- vyskytuje se na teplých, suchých místech s lehkou dostupnosti vody např. v kuchyních, jídelnách, pekárnách, restauracích, v nemocnicích, na bazénech, ve skladech i v kotelnách, kde jsou ukrytí v různých škvírách, štěrbinách a prasklinách,, pod pecemi, v motorech ledniček

Charakteristika

- nejhojnější šváb střední Evropy, který patří k nejstarším a nejvtrvalejším společníkům člověka

- první nálezy pochází z doby před 300 milióny let

- ve dne se skrývá ve skulinách, štěrbinách a v noci vylézá - v mnoha případech je člověk objeví relativně příliš pozdě

- má vynikající přizpůsobivost, rozmnožovací schopnost a péči o potomky

- velmi rychle se pohybují / dosahují rychlostí až 5 km za hodinu /

- dokáže 5 až 10 cm skákat, lézt po kolmých stěnách a po stropě

- má menší nároky na životní prostředí než šváb obecný a proto je u něj častější výskyt

Potrava

- jsou všežravci, sežerou a zužitkují naprosto vše, co najdou - rostlinnou i živočišnou potravu, požírají i mršiny, zvířecí trus a odpadky

- jsou opravdoví „umělci hladu“ - dokážou zalézt do svých skrýši a tam měsíc vydržet bez potravy a bez jakéhokoliv hnutí, pak se najednou objeví i s novou generací

- přijímá potravu olizováním a okusováním a svými silnými kusadly dokáže prokousnou i tvrdší látky

Rozmnožování

- nepokládají svá vajíčka volně jako většina hmyzu, ale samička nosí pouzdro s vajíčky = „oothéku“ / 15- 56 vajíček , je žlutohnědá, článkovaná a poměrně křehká, / na zadečku asi 4 týdny a po odhození se ihned líhnou nymfy, které dospívají po 2 až 3 měsících

- délka vývoje závisí na teplotě a při 30 o C trvá cyklus vajíčko - imago 50 až 60 dní

- má výborné rozmnožovací schopnosti - jeden pár má až 20 000 potomků ročně

Škodlivost

- škodí požerem na potravinách, poškozují také dřevo, knihy, různý obalový materiál a textilie

- patří mezi nejčastější šiřitele choroboplodných zárodků např.tuberkulóza, salmonelóza či tyfus

- vyměšuje se přímo během žraní a jejich exkrementy znečišťují potraviny