Potkan - Rattus norvegicus

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Popis

- těla je 200 - 280 mm, ocasu 170 - 230 mm, hmotnost 140 - 500 g

- hnědošedé až rudohnědé zbarvení se špinavě bílou spodinou těla

- ocas je poměrně krátký a je na něm jen 160 - 205 kroužků

Výskyt

- pochází z Číny a rozšířil se lodní dopravou již v 10. a 11. století

- hlavní fáze příchodu a rozmnožení nastala až v 18 století / později než u krysy /

- obývá Evropu severně od Alp, lze jej však spatřit i ve Středomoří

- žije v kanalizačních systémech, ve stokách, na březích znečištěných vodních toků, na smetištích, polích a v budovách / sklepy a přízemí /

- hnízdo si vystýlají suchými listy, papírem, travinami nebo vlnou

- rozsáhle systémy chodeb mají často několik únikových cestiček a zásobárny

Charakteristika

- je v rodinných svazech zařazen podle jasné sociální hierarchie

- výborně plave, skáče i šplhá,, má velice dobře vyvinutý čich

- dospívá asi po 3 měsících, žije 3 roky

- výkal je oválně vřetenovitého tvaru

Potrava

- hledá si potravu především za soumraku

- je všežravý, upřednostňuje obilí, maso a ryby, ovoce

- byl zaznamenán projev kanibalismu

Rozmnožování

- počet mláďat v každém vrhu závisí na kondici zvířete

- mladá samička važící 150 g má 5 vrhů 6 mláďat

- starší samička važící 500 g má 7 - 8 vrhů 11 mláďat

- období březosti trvá 3 týdny a v 6 dnech otvírají mláďata oči

- reprodukce je explodující - teoreticky může mít jeden pár ročně až 80 potomků

Škodlivost

- znečišťuje potravu svým trusem, močí a chlupy

- ohlodané potraviny podléhají snadněji různým plísním

- přenáší řadu nemocí na člověka i na užitková zvířata např. leptospirózu, Q - horečku, tuberkulózu, mor, Weilovu žloutenku a jiné

- způsobuje velké ekonomické škody - ročně zkonzumuje 9 kg obilí, ale svým trusem znehodnotí 100 kg

- ohryzává kabely elektrického vedení - nastává nebezpečí zkratů a požárů

- také poškozuje knihy, textilie, koberce, nábytek a různý obalový materiál