Ochrana dřeva

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.
Sanace dřeva

proti dřevokaznému hmyzu, houbám, plísním a ohni.

Zajišťujeme : kompletní mechanickou a chemickou sanaci dřeva, dřevěných konstrukcí v objektech průmyslových, zemědělských, ve veřejných budovách a bytovém fondu.

Provádíme :znalecké posouzení - průzkum stavu dřevěných konstrukcí z hlediska napadení biotickými škůdci, identifikujeme a lokalizujeme škůdce včetně vad dřeva Provedení a kvalita sanačních prací je v souladu s ČSN 490600 a DIN 68 800

Protipožární ochrana

Aplikace protipožárních nátěrů - nástřiků dřevěných konstrukcí za účelem zvýšení požární odolnosti zpěnitelnými nátěrovými hmotami ze stupně C2 na stupeň C1, C2 na stupeň B

Stupně hořlavosti dle ČSN 730862:

A - nehořlavé

B - nesnadno hořlavé

C1 - těžce hořlavé

C2 - středně hořlavé

C3 - lehce hořlavé