Komár pisklavý - Culex pipiens

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Popis

- dlouhý štíhlý dvoukřídlý hmyz velikostí 3,5 až 8 mm

- zbarvení je hnědošedé s příčnými pruhy na nohách a zadečku

- u samečků dlouhá tykadla pokryta hustými dlouhými chloupky, u samiček krátké a řídké chloupky a nápadný dlouhý bodavý sosák, jimž saje krev obratlovců

Výskyt

- nejen celá Evropa / včetně tundry /, ale prakticky na všech kontinentech

- v oblastech s početnými a mělkými vodními nádržemi

Charakteristika

- na světě se vyskytuje asi 2500 druhů / v Evropě asi 100 / v 5 rodech Anopheles, Culex, Aedes, Culiseta a Mansonia

- k lidským obydlím mohou zalétávat ze svých vzdálených hnízdišť / až 8 km /

- dospělí komáři lítají ještě v říjnu, kdy odumírají samečci a samičky si hledají úkryt ve sklepích, aby přežily zimu a na jaře mohli založit novou generaci

- křídla komáří samičky mávají asi 500 krát za sekundu, sameček je ještě rychlejší

Potrava

- larvy se živí mikroorganismy a rostlinami, samečci pouze rostlinným nektarem

- samičky sají krev a využívají ji při vytváření vajíček

- oběť najde podle zvýšeného obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu.

- letí proti větru a nechá se vést vyšší teplotou a vzdušnou vlhkostí

- když ponoří sosák do kůže, vstřikne nejdřív do ranky sliny s látkou zabraňující srážlivost krve a začne sát

Rozmnožování

- samička naklade 200 až 300 vajíček jednotlivě nebo ve slepených snůškách na povrch mokré půdy nebo stojících vod / nádrže, okapové roury, tůňky apod. /

- při teplém počasí se během 2 až 3 dnů vylíhnou larvy, které dýchají vzduch pomocí trubičky na konci zadečku, za kterou se zavěšuje na povrchové blance vody

- larva se zakuklí do kukly, která nepřijímá potravu a je pohyblivá a asi za 4 dny se z ní vylíhne dospělý jedinec, který je schopný za hodinu letu a vydává se hledat partnera

Škodlivost

- asi polovina lidstva je trvale vystavena nebezpečným infekčním nemocem / těžké nebo smrtelné /, které komáři přenášejí např. žlutou zimnici nebo malárii / zejména tropický druh Anopheles /

- vzhledem k oteplování atmosféry se dá očekávat, že se přenašeči malárie dostanou do Evropy