Desinsekce

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Soubor opatření jejichž cílem je zničení škodlivého či obtížného hmyzu. Z hygienického hlediska mohou přenášet některé významné choroby, či škodit na uskladněných produktech, zařízení apod..

Hubení škůdců a technika desinsekce:

- Zjistíme druh hmyzu, intenzitu jeho výskytu a zdroj šíření, dále stupeň napadení, rozsah zamoření, podmínky dalšího rozvoje a šíření škůdců, popř. riziko dalšího ohrožení.

- Orientaci v možnostech provedení asanačního zásahu, stavu objektu a jeho okolí, technologii výroby, způsobech a délce skladování surovin, způsobech manipulace, balení apod.

- Stanovíme dobu expozice, doby vyřazení objektu z provozu apod.

- Navrhneme způsob asanace a technologii jejího provedení a dojednáme podmínky pro úspěšné zajištění prováděných prací.

- Určíme nejvhodnější druh desinsekčního přípravku (nízká toxicita na okolí) s přihlédnu tím k přirozené a získané rezistenci, druh členovců a jejich vývojových stádií a životních podmínek.

- Provedeme opatření na ochranu surovin a prostředí objektu.

- Osoby jakýmkoliv způsobem zúčastněné při desinsekčních akcích seznámíme s příslušnými zákonnými ustanoveními a z nich vyplývajícími povinnostmi.

- Při desinsekčních akcích s použitím přípravků podléhající nahlašovací povinnosti toto oznámíme příslušným orgánům.

- Nabízíme komplexní ochranu Vašich objektů s použitím velkokapacitní techniky (postřik, aerosol) v objektech živočišné a rostlinné výroby, potravinářských provozů,aj.

- Likvidaci obtížného hmyzu v obydlí , restauracích, hotelech aj. za použití odpovídající malé techniky.

- Likvidaci ektoparazitů(čmelík,kuří,veš,zákožka svrabová,blechy,klíšťata).

- Likvidaci dřevokazného hmyzu.

- Likvidaci obtížného hmyzu formou plynu.

- Zpracování harmonogramu DDD prací v systému HACCP.