Desinfekce

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Desinfekce je proces ničení původců nákaz na předmětech nebo v prostředí.

Desinfekce směřuje k přerušení cesty přenosu nákazy ze zdroje nákazy na vnímavého jedince.

Rozlišujeme ochrannou desinfekci, která se provádí preventivně, aby nedošlo ke vzniku a šíření nákazy a ohniskovou dezinfekci.

Ta se provádí v ohnisku nákazy, kde je zdroj nákazy (člověk nebo zvíře, vylučující choroboplodné zárodky). Průběžná ohnisková desinfekce se provádí po celou dobu trvání ohniska nákazy. Závěrečná ohnisková desinfekce se provádí poté, co se nemocný člověk uzdravil nebo byl převezen do nemocnice nebo zemřel. Podle potřeby se v ohnisku nákazy provádí současně desinsekce nebo deratizace.

Příklady prováděných desinfekcí naší společností:

- desinfekce dopravních prostředků

- desinfekce po úmrtí

- desinfekce studní a zdrojů pitné vody, bazénů apod.

- likvidace plísní

- desinfekce zemědělských provozů (živočišná výroba, bramborárny)

- desinfekce potravinářských provozů

- desinfekce stájí při výskytu respiračních chorob apod.