Desikace

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Chemická likvidace nežádoucí vegetace.

- Likvidace plevelů (na udržovaných zelených plochách - parky, okrasné trávníky, sportovní hřiště atp.) a nežádoucí zeleně (parkoviště, chodníky, odpočívadla atp.) neselektivními či selektivními herbicidy.