Deratizace

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Deratizací nazýváme všechna opatření, která směrují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš domácí, potkan, krysa). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a dále zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí.

Technologický postup

- Nástrahy jsou pokládány do jedových staniček, které chrání nástrahu před vlhkem a prachem a současně umožňují pohodlné provádění úklidových prací.

- Takto pokládané nástrahy mají delší životnost a tím i účinnost.

- Z praxe plyne určitý postup vlastního hubení hlodavců, který je nutno dodržet, má-li být deratizace úspěšná. Tento postup řeší Standardní metodika ochranné deratizace, která je nedílnou součásti naší společnosti.

Součástí deratizace je:

- Monitorování (určování stupně zamoření).

- Kontrola požeru, doplnění chemické nástrahy.

- Sběr uhynulých hlodavců, likvidace starých nástrah.

Hlodavci svoji přítomností:

- Přenášejí řadu závažných infekčních onemocnění (salmonela, leptospiróza, toxoplazmóza, Weilova žloutenka, atd.).

- Znečisťují prostředí.

- Způsobují hospodářské škody požerem (30 g denně u potkana a krysy).

- Znehodnocují suroviny a výrobky.